Tuesday, June 19, 2012

Hindi Ka na Mag-iisa, ngayong Hulyo na


May naghihintay pa bang pag-asa sa gitna ng pagdurusa?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home